2012 arrangerades något som kallades Gotlands Regnbågshelg. Det blev

succé! Så här skriver Annamaria Bauer, en av dem som var med från början:

”Vi var lite osäkra på vilket gensvar vi skulle få och hur eventuellt motstånd

skulle se ut. Men resultatet var över förväntan. Organisationer och enskilda

slöt upp direkt och mottagandet bland gotlänningarna var mycket positivt”.


Året efter mångdubblades antalet arrangörer och evenemang, helgen blev

några dagar längre – och fick namnet Gotland Pride i stället.Samordningsgruppen


Gotland Pride är ett nätverk av samverkansparter inom föreningsliv, företag och myndigheter på Gotland som vill lyfta hbtqia+ -frågorna. Sammankallande för nätverket är RFSL Gotland som även koordinerar programmet och det gemensamma arbetet.


Gotland Pride startade som Gotlands Regnbågshelg 2012 och har sedan dess vuxit i både deltagande arrangörer och antal programpunkter.


Gotland Pride lyfter fram att regnbågens alla färger och uttryck finns och behövs i samhället. Gotland Pride vill tillsammans med fler bidra till ett öppnare och mer mångfaldigt Gotland för alla.