Samordningsgruppen håller samman innehållet till Gotland Pride, men arrangerar inte själv programpunkter. Det gör att du som har idéer behöver ta kontakt med sponsorer av lokal. Du behöver bland annat fundera kring storleken (antal besökande personer), veckodag/tidpunkt och om du har behov av specifik teknisk utrustning, tillgänglighet, samt utformning av en beskrivning av ditt arrangemang.


Hör av dig om du vill få en inbjudan till vårt nästa stormöte, pride@gotlandpride.se