Om Gotland Pride

 

Gotland Pride är ett nätverk av samverkansparter inom föreningsliv, företag och myndigheter på Gotland som vill lyfta hbtq-frågorna. Sammankallande för nätverket är samordningsgruppen som även koordinerar programmet och det gemensamma arbetet.

 

Gotland Pride startade som Gotlands Regnbågshelg 2012 och har sedan dess vuxit i både deltagande arrangörer och antal programpunkter.

 

Gotland Pride lyfter fram att regnbågens alla färger och uttryck finns och behövs i samhället.

Gotland Pride vill tillsammans med fler bidra till ett öppnare och mer mångfaldigt Gotland för alla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen!

 

2012 arrangerades något som kallades Gotlands Regnbågshelg. Det blev

succé! Så här skriver Annamaria Bauer, en av dem som var med från början:

”Vi var lite osäkra på vilket gensvar vi skulle få och hur eventuellt motstånd

skulle se ut. Men resultatet var över förväntan. Organisationer och enskilda

slöt upp direkt och mottagandet bland gotlänningarna var mycket positivt”.

 

Året efter mångdubblades antalet arrangörer och evenemang, helgen blev

några dagar längre – och fick namnet Gotland Pride i stället. Eftersom vi

räknar 2012 som ursprungsåret är det nu dags för jubileum!

 

Gotland Pride fyller fem år i en tid när HBTQ-rörelsen på sina håll kämpar

i hård motvind. Men allt går inte åt fel håll. 2016 är också året då FN-rådet

för mänskliga rättigheter äntligen röstade för en resolution om skydd mot våld

och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

 

Och vi är många som fortsätter att slå vakt om sundare och humanare

värderingar i vårt samhälle. Och som står upp för dem. Och som nu firar

Gotland Pride!

 

Varmt välkomna till en fantastisk vecka med kultur, samtal och

kärleksladdad aktivism!

 

Samordningsgruppen