Redan nu funderar vi kring Gotland Pride 2017!

 

Samordningsgruppen för Gotland Pride vill passa på att tacka alla som gjorde Gotland Pride 2016 till en sprakande, lärorik och rolig vecka! Ett särskilt tack till alla arrangörer och volontärer!

 

Inom kort börjar arbetet inför Gotland Pride 2017. Vill du eller din organisation vara med på mejlinglistan över potentiella arrangörer? Kontakta pride@gotlandpride.se!

Länsteatern på Gotland tilldelas Regnbågsbaggen 2016!

 

Samordningsgruppen för Gotland Pride har beslutat att dela ut Regnbågsbaggen 2016 till Länsteatern på Gotland, med följande motivering: "Teatern har under tre år aktivt medverkat i planering och genomförande av Gotland Pride. Detta genom att medverka i Samordnings-gruppen, husera invigningen, öppna upp teatern med hela tematiska dygn samt i år även aktivt arbeta med den sanna gotländska historien om Andreas Bruce genom ”Jag vet vem jag är” – en föreställning som nått ut till en bred publik. Föreställningen har medfört viktiga diskussioner, arbete och lärdomar externt och, inte minst, internt på teatern".